NL
U gebruikt een verouderde browser. Gebruik Google Chrome of Mozilla Firefox om uw ervaring te verbeteren.

Privacyverklaring sollicitanten

Huuskes en alle daaraan gelieerde ondernemingen conformeren zich aan onderstaande privacyverklaring met betrekking tot sollicitanten. Het doel van deze verklaring is de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen en sollicitanten te informeren over de wijze waarop Huuskes gegevens van en over sollicitanten verzamelt en verwerkt. Omdat deze privacyverklaring aangepast kan worden aan de meest recente wet- en regelgeving, adviseren wij om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Doel van de gegevens

De gegevens die door de sollicitant aan Huuskes kenbaar worden gemaakt, via e-mail of via het sollicitantensysteem op onze website, worden enkel gebruikt om te bepalen of een sollicitant al dan niet in aanmerking komt voor een functie binnen Huuskes of voor het leggen van contact. Deze gegevens zullen niet gebruikt of verspreid worden voor andere doeleinden. De persoonsgegevens die Huuskes vastlegt van een sollicitant worden primair verzameld door het invullen van het sollicitatieformulier op onze website. Aanvullend daarop kan Huuskes extra persoonsgegevens vastleggen die verzameld zijn door contact met de kandidaat, referenten of andere bronnen. Huuskes hecht grote waarde aan de privacy van zijn sollicitanten. Persoonsgegevens worden daarom enkel verstrekt aan personen die logischerwijs betrokken zijn bij de werving voor een specifieke vacature. Huuskes zal geen persoonlijke gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen.

 

Soorten gegevens

Wij verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval naam, geslacht, geboortedatum en contactgegevens. Daarnaast vragen wij van sollicitanten altijd een volledig CV, zodat tevens informatie over opleiding, cursussen en werkervaring wordt vastgelegd. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag worden verlangd.

 

Bewaartermijn

Gegevens van sollicitaties worden gedurende een jaar bewaard. Huuskes gebruikt deze gegevens voor het vervullen van lopende vacatures of om contact op te nemen indien een andere vacature ontstaat die voor de sollicitant interessant kan zijn. 

Beveiliging

Alle gegevens die op onze website worden ingevuld, worden via een beveiligde verbinding verstuurd naar ons sollicitantensysteem. Het sollicitantensysteem is voorzien van meerdere technische maatregelen om de gegevens van sollicitanten adequaat te beschermen.

 

Rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht om te weten welke persoonsgegevens van hem in de systemen van Huuskes zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. In al deze gevallen dient de sollicitant het verzoek schriftelijk en per e-mail in te dienen via werken@huuskes.nl. Als de sollicitant van mening is dat de gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact en vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het indienen van een verzoek op grond van de AVG/GDPR kan contact worden opgenomen via werken@huuskes.nl. Dit mailadres is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het versturen van een (open) sollicitatie. Solliciteren is enkel mogelijk via onze website.